aanbod
logo Weten (te) Waarderen
De BedrijfsAPK        

Lydia Schippers & Esther Moonen Weten te Waarderen                 
visie over ons
De BedrijfsAPK
Is een 1-daagse checkup waarin we samen op een frisse en originele wijze stilstaan bij de ‘de mens achter uw organisatie en de organisatie achter uw mensen’.

De BedrijfsAPK is maatwerk
We haken in op actuele thema's binnen uw organisatie, verwachtingen, doelen en gewenste prestaties. We leggen nieuwe, krachtige verbindingen tussen uw mensen en uw organisatie.

Vragen en thema's die al eens aan bod kwamen
 • hoe kunnen we onze persoonlijke passies, drijfveren en dromen tot een bedrijfssucces maken?
 • hoe kunnen we creatiever en innovatiever te werk gaan?
 • hoe kunnen we van werknemers, ondernemers worden?
 • hoe brengen we onszelf van vakmanschap naar meesterschap?
 • van leiding'geven' tot de 'leiding nemen'...
1 dag per jaar
Het is doelbewust een APK, dus 1 dag. Geen langdurig (advies)traject. Geen wonderolie met als achterliggende gedachte “het moet anders en nu weten we precies hoe”. Wel smeerolie om uw bedrijf en de mensen die uw bedrijf ‘maken’ weer eens echt te ‘zien’ en elkaar en het bedrijf op de juiste waarde te waarderen.

Wat levert de BedrijfsAPK u op?

Behalve een aangename, verfrissende dag!?....:
 • onderling vertrouwen en team work
 • loyaliteit jegens elkaar en uw bedrijf
 • creativiteit en het durven uiten ervan
 • nieuwe verbindingen tussen mensen
 • binding met uw bedrijf
 • trots op de eigen prestatie en uw bedrijf

Wat deelnemers van de BedrijfsAPK vonden... 
links contact


© WtW 2009 - site laatst aangepast 7 juli 2012